Login

สืบเนื่องจากปัญหาไฟฟ้าดับที่ตึก กสท.(CAT) บางรัก ในขณะนี้พบปัญหา network switch ของ CAT IDC ซึ่งให้บริการเว็บไซต์นี้อยู่ ไม่ทำงาน จึงทำให้ระบบยังไม่สามารถให้บริการได้ ทั้งนี้ทาง CAT กำลังเร่งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

ซึ่งท่านสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม ผ่านทางเว็บไซต์ www.choosak.com หรือ ติดต่อหมายเลข 083-800-9292

ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ www.choosak.com